Til støttepersoner

Denne nettressursen er laget for mennesker med utviklingshemning. Sidene under dette menypunktet er ment for støttepersoner.

De fleste med utviklingshemning vil ha best utbytte av å bruke nettressursen sammen med en støtteperson.  Når brukerne har gått gjennom et tema eller lest en side, vil en samtale med støttepersonen styrke læringen.

Repetisjoner og overlæring (gå gjennom noe flere ganger enn man skulle tro var nødvendig) er viktig for mennesker med utviklingshemning, så det er fint om de går gjennom de samme temaene flere/mange ganger. Ved feil quiz-svar kan man benytte anledningen til å snakke om det brukeren har misforstått og/eller lete etter riktig(e) svar, når stoffet studeres på nytt.

En eldre kvinne veilieder en ung mann foran et nettbrett.

Støttepersonen jobber sammen med brukeren om Personlig hygiene.

I tillegg til nettressursen fins det støttemateriell for kurs, samtaler, aktivisering og oppfølging. Disse fins for nedlasting under eget menypunkt, på NFUs nettside og prosjektets nettside.

Prosjektet «Personlig hygiene» fikk støtte av ExtraStiftelsen i 2018-19. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) var søkerorganisasjon. Karde AS utførte mesteparten av arbeidet. Vi har hatt hjelp til testing og utprøving fra enkeltpersoner, familier med med en undom eller ung voksen med utviklingshemning, og fra noen kommuner og en høgskole.