Smarttelefoner og nettbrett

For brukere er det enklest om adgangen til Personlig hygiene lagres som en knapp på smarttelefonen eller nettbrettet. «Oppskriften» fins på denne siden.

For vellykket bruk er det også viktig at telefonen eller nettbrettet ikke går i dvale eller hviletilstand dersom man ikke trykker på skjermen, men for eksempel kun ser på eller leser litt langsomt. Denne innstillingen fins vanligvis bak tannhjulsymbolet. Tiden bør stilles inn slik at brukeren får god tid til å lese, se og lytte, for eksempel i 15 minutter.

Bildeseriene under viser hvordan du kan legge Personlig hygiene som en knapp på start-/hjemmesiden på en Android-telefon eller på en iPhone. Modellene er mange, så disse er kun eksempler. Prosedyren på andre modeller av telefoner og -nettbrett kan variere noe, men ligner på det som vises i bildeseriene. 

På grunn av kontinuerlig utvikling av Personlig hygiene, anbefaler vi at ressursen lastes regelmessig opp på nytt både på PC/Mac, nettbrett og smarttelefon.

Android-telefon

Skjermbilde med Personlig hygiene på.

1. Åpne Personlig hygiene i nettleseren.
Velg gjerne nettleseren som følger med telefonen eller netbrettet.

Skjermbilde med en handlingsmeny.

2. Åpne menyen med alternativer for handling.
Menyen vises ofte som et symbol med 3 prikker eller 3 streker under hverandre.
Velg ‘Legg til på startsiden’. 

Skjermbilde med funksjon Legg til på startsiden.

3. Rediger teksten som skal vises under knappen for Personlig hygiene. Velg ‘Legg til’.

Skjermbilde med symbol for personlig hygiene.

4. Personlig hygiene som knapp på smarttelefonen. Den kan flyttes til en passende side.

iOS-telefon (Apple)

Hjemmesiden til Personlig hygiene på en mobilskjerm.

1. Åpne Personlig hygiene i nettleseren.
Velg gjerne nettleseren som følger med telefonen eller netbrettet.

Hjemmesiden til Peronlig hygiene på en mobilskjerm.

Hjemmesiden til Peronlig hygiene på en mobilskjerm.

3. Rediger teksten som skal vises under knappen for Personlig hygiene. Velg ‘Ferdig’.

4. Personlig hygiene som knapp på smarttelefonen.
Den kan flyttes til en passende side.

Hjem