Kontakt

Kommentarer og spørsmål vedrørende innhold og den tekniske løsningen av Personlig hygiene kan rettes til
Riitta Hellman i Karde AS:

Telefon: 982 112 00
E-post: rh@karde.no

Rekke av gammeldagse postkasser


Skulle du ønske å sende noe i vanlig post, benytt følgende adresse:

Karde AS
att. R. Hellman
Postboks 69 Tåsen, 0801 Oslo

Hjem