Fagstoff og kilder

Hefter om personlig hygiene (idé og tekst av Wenche Fjeld og Anne-Grethe Olsen):

  • Kvinner og hygiene
  • Mens og hygiene
  • Menn og hygiene

Heftene kan bestilles fra Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for habilitering.

NFUs kurshefter som er relevate i forbindelse med personlig hygiene:

  • Kroppen min og følelsene mine
  • Seksualitet og samliv

Kursheftene kan lastes ned gratis fra NFUs nettsted.

Hjem